Contacts

"Department of Tourism of the city of Nizhny Novgorod"
Address: Nizhny Novgorod city, Rozhdestvenskaya street, 39, office 27, 28

tel .: +7 (831) 217-70-31
tel./fax: +7 (831) 217-70-30
call-center: +7 (953) 415-02-13
e-mail: info@nn-grad.ru